คุณรู้จักเว็บนี้ได้อย่างไร


คุณรู้จักเว็บนี้ได้อย่างไร
ค้นหาในชื่อ กุหลาบ สายประดิษฐ์
12  52.2%
ลิงค์มาจากเว็บอื่น
5  21.7%
จำไม่ได้
3  13%
ความบังเอิญ
2  8.7%
มีเพื่อนแนะนำ
1  4.3%
ค้นหาจากชื่อศรีบูรพา
0  0%
ด้วยวิธีอื่นๆ
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  23
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2016 เวลา 18:33 น.