ข้อสังเกตุ
  • Please check if the attachment directory is writeable.

ชีวิตสอนอะไรแก่ข้าพเจ้า

บทความพุทธศาสนา คำอภิปราย งานแปลและบันทึกนอกทินกรณ์ (พ.ศ.2493-2501) รวมพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกในวาระ 100 ปี ชาตกาลของกุหลาบ สายประดิษฐ์ ด้วยเหตุที่ความเป็นกุหลาบ สายประดิษฐ์ และความเป็นศรีบูรพา ปรากฎชัดในบทบาทของนักหนังสือพิมพ์นักเขียนคณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (วรรณกรรม) ในคณะกรรมการจัดงาน 100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) จึงกำหนดจะจัดพิมพ์หนังสือ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี ศรีบูรพา
โดยกำหนดเนื้อหาไว้ทั้งหมด 7 เล่มคือ
1. ร้อยนักเขียน ร้อยกวี ร้อยปีศรีบูรพา รวมบทกวีของนักเขียนและกวีที่ร้อยเรียงถึงศรีบูรพา พร้อมบทวิเคราะห์ความเป็นกวีของศรีบูรพา
2. มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ รวมบทความของกุหลาบ สายประดิษฐ์ ที่เคยตีพิมพ์ในหนังสือต่างๆ แต่ไม่เคยตีพิมพ์รวมเล่มมาก่อน (สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ)
3. รวมเรื่องสั้นสุภาพบุรุษ รวมเรื่องสั้นของนักเขียนกลุ่มสุภาพบุรุษ ซึ่งเป็นกลุ่มนักเขียนที่กุหลาบ สายประดิษฐ์ ร่วมก่อตั้งและเคยทำหนังสือพิมพ์ด้วยกันหลายเล่มและทุกคนล้าวมีฝีมือทางวรรณศิลป์ (สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ)
4. การหนังสือพิมพ์ของฉัน รวมบทความเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ที่กุหลาบ สายประดิษฐ์ แปลมาจากหนังสือพิมพ์ไทม์ (สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ)
5. กุหลาบแห่งแผ่นดิน ชีวประวัติศรีบูรพา ฉบับเยาวชน (ระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย) เขียนโดย ชมัยภร แสงกระจ่าง
6. ศรีบูรพาในดวงใจ เรื่องชีวิตน่ารู้ของศรีบูรพา สำรหับเด็กประถมศึกษา เขียนโดย สมปอง ดวงไสว
7. ชีวิตสอนอะไรแก่ข้าพเจ้า รวมบทความและบันทึกของกุหลาบ สายประดิษฐ์ (รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน บรรณาธิการ)
[ขนาดไฟล์ 40.02MB][281 หน้า]

อ่านหนังสือออนไลน์ : view [281 หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ PDF File : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 40.02MB]
 
Login Form