ข้อสังเกตุ
  • Please check if the attachment directory is writeable.

การเมืองของประชาชน

หนังสือเล่มนี้รวมงานนิพนธ์ทางปรัชญาและการเมืองของศรีบูรพา จำนวน 6 รายการ อันประกอบด้วย
- ทินกรณ์ของผู้ต้องคุมขังโดยข้อหาว่าเป็นกบฎ
- การเมืองของประชาชน
- ไปสหภาพโซเวียต
- ปรัชญาสังคมเปรียบเทียบ
- กำเนิดครอบครัวของมนุษย์
- ระเบียบสังคมของมนุษย์
- ข้าพเจ้าได้เห็นมา
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งชาตกาลของคุณกุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ ศรีบูรพา ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศยกย่องให้ทางเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และกำหนดให้มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการขึ้นระหว่างปี 2547-2548 โดยในโอกาสเดียวกันนี้ คณะกรรมการจัดงาน 100 ปีศรีบูรพาเป็นคอมพลีทเวิร์คขึ้นเพื่อเป็นการรักษาและเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าของท่านให้กว้างขวางออกไป
[ขนาดไฟล์ 9.51MB][257 หน้า]
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [257 หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ PDF File : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 9.51MB]
 
Login Form